Pirahna, Channa, Snakehead
 
Jaha, då var det gjort då. Påfåglarna har flyttat och Pacun flyttar idag. Jag har inhandlat massa växter, och det följde, lite oplanerad, med 4 st. små Eldbukar hem också :) De skall få flytta ner i stora karet så snart det är klart. jag tänkte även flytta ner några av papegojcikliderna i det karet, Channan skall få flytta in i karet där Papegojorna går nu, och Pacun fördelas i flera akvarium tills de säljs eller tills sonen skaffar ett akvarium så han kan ta dem, för det ville han. Han vill även ha Channan, så det kan han väl få.

Inriktningen i stora karet blir hädanefter mellanstora Centralamerikanska ciklider, har några stycken hemma och jag skall beställa fler, men det får bli en senare fråga när allt är färdigställt och karet har varit igång ett tag. Är inte helt säker på vilka arter jag skall ha i karet heller, Eldbukarna skall ju få flytta ner där, och jag är sugen på ett par med Multispinosa, Jag har även en Rose-queen (Flowerhorn) hona, som skall få gå kvar i karet även efter ombyggnationen.

Jag kommer att posta bilder eftersom det blir klart, både här och inne på Facebook :)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Well, when it was done then. Peacocks have moved and the Pacu's move today. I've purchased lot of plants, and it came, a little unplanned, with 4. small T.meeki home too :) They will  move into the big tank as soon as it is ready. I'm also move down some of the Blood parrots in the tank, The snakehead will move into the tank where the parrots are now, and Pacun distributed in several aquarium until they are sold or until the son acquires an aquarium so he can take them, because he wanted to. He also wants the snakehead, so he might as well have.

The focus in large tank  will be Central American cichlids. I have some pieces at home and I will order more, but it may be a later question when everything is completed and the tank has been running for a while. Is not quite sure what species I shall have in the tank either, T.meeki are supposed to get moving down there, and I'm probably gonna have a couple with Multispinosa, I also have a Rose Queen (Flowerhorn) female, to be able to go left in the tank even after renovation.

I will post pictures as it becomes clear, both here and inside on Facebook :)Leave a Reply.


Mina akvarium Ida Forslund